Wie zijn wij?

Arbeidspunt is een dienstverlener op het gebied van (administratieve) opleidingen, omscholing, re-integratie en kwaliteitsmanagementsystemen(ISO, HKZ etc).
Onze jarenlange ervaring leert dat een externe sparringpartner belangrijk is voor het goed kunnen functioneren in een werkkring.

Bij onze begeleiding is het uitgangspunt het nastreven van een zo groot en oprecht mogelijke betrokkenheid richting de cliënt. De wensen van de cliënt staan dan ook centraal en krijgt deze een begeleider die veel ruimte biedt voor eigen inbreng. Tijdens deze samenwerking tussen de cliënt en de begeleider kijken zij samen naar:

  • Wat de cliënt wil.
  • Wat deze kan.
  • Wat realistisch is.
  • Waar de eventuele belemmeringen zijn.

Voor Arbeidspunt is een cliënt geen nummer of een traject, maar een persoon die met respect behandeld wordt, daarom bieden wij meer dan u van ons verwachten mag, want een goed gemotiveerde cliënt, is doelgerichter naar zijn toekomst toe en behaald meer succes.
Laten we niet terug kijken op wat we gemist hebben, maar nu onze kans grijpen door samen te werken naar de toekomst!

Indien u meer informatie wilt over onze opleidingen of onze dienstverlening, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wellicht kunnen wij met u samenwerken aan een nieuwe verbeterde carrière.

Aernoud Boer, Miranda de Ruiter, Carla Boer – de Koning en Kees Monfrooy

Arbeidspunt
T. 0226 450013
F. 0226 450014
E. Info@Arbeidspunt.nl