Cursussen

Arbeidspunt biedt naast de opleidingen verschillende cursussen aan:
D
e cursussen worden volgens de LSSO richtlijnen gegeven.
Arbeidspunt heeft zich aangesloten bij het LSSO om een diploma te kunnen aanbieden wat landelijk bekend is.
Voor meer informatie over de LSSO en hun modules verwijzen wij naar www.lsso.nl.Wij hebben de mogelijkheid om een individueel lesprogramma aan te bieden. Neem met ons contact op, indien u hierover meer informatie wilt hebben.
Meer uitleg over onze cursussen vindt u middels de onderstaande knoppen: